Wednesday, March 31, 2010

Muslim first , then Malay, then Malaysian

Assalamualaikum,

Baru terbaca Malaysiakini membesarkan isu kenyataan TPM Muhyiddin yang beliau adalah Melayu dulu baru 'Malaysian'. Beliau tegaskan, dengan berkata begitu tak bererti beliau tak boleh jadi a good 'Malaysian'. Saya setuju kalau ini maksud beliau. Saya ingin tambah, sebagai seorang Muslim, yang paling tepat, kita adalah "Muslim first, then Malay and then Malaysian" Muslim dulu, baru Melayu dan baru orang Malaysia. Kalau ini turutannya maka gabungannya serasi dan harmoni. Tak bercanggah dan bertentangan. Syaratnya fahaman kita tentang maksud Muslim, Melayu dan warga Malaysia itu murni dan betul. Wallahu a'lam. Harap TPM pertahankan pendiriannya dengan baik.

Wassalamualaikum

No comments: